http://steevliet.be/cms/uploads/image/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Nieuws

Onze kinderen en jongeren zijn verhuisd naar de nieuwbouw. Eén oud gebouw is reeds

gesloopt. De sloop van het andere gebouw en omgevingsaanleg (parking, binnenplein

& kunstwerk) is voor na het bouwverlof