Welkom op de website van Steevliet vzw.

Wij organiseren hulpverlening voor kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar en hun context die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Samen met hen wordt een verbindend en haalbaar hulpverleningstraject doorlopen.

Wij bieden contextbegeleiding al of niet gekoppeld aan een tijdelijke verblijfsmogelijkheid vanuit

3 vestigingsplaatsen :

Campus Melle  gelegen in een parkdomein , Heusdenbaan 67 te Melle

Campus Destelbergen gelegen in een residentiële wijk , Doolaegepark 29 te Destelbergen

Campus Sint Maria Oudenhove gelegen in een kleine dorpsgemeenschap, Faliestraat 11 te Zottegem